Sünek (ductile) Kırılma ve Gevrek (fragile) Kırılma Nedir?

By | 07 Mart 2013
Sünek (Ductile) Kırılma: Gevrek kırılmanın tersine, betonarme kesitimizin çekme donatısı az tutulur ise, önce çekme donatısı akmaya başlar; Bundan çok daha sonra da beton basınç bölgesindeki beton lifleri ezilir. Kırılma, çekme bölgesinde oluşan çatlakların yayılması ve genişlemesi ile, haber vere vere gerçekleşir. Kırılma / Göçme aşamasına kadar, elemanlarda büyük kalıcı deplasmanlar gözlenir. Bu tür sünek kırılmanın donatı maliyeti de düşüktür. Elemanın yutabildiği şekil değiştirme enerjisi de büyüktür. Betonarmenin sünekliği, çeliğe göre zaten çok düşüktür. Betonarme elemanlarımızın da hep böyle sünek kırılmasını yani sınırlı da olsa belli bir sünekliğin mutlaka sağlanmasını isteriz ( tasarımı buna göre yaparız).
Gevrek (Fragile) Kırılma: Eğilmeye maruz bir betonarme kesitte, basınç gerilmeleri basınç bölgesindeki çelik ve beton liflerinde, çekme gerilmeleri ise sadece çekme donatısında oluşur. Kesitteki çekme donatısı eğer çok fazla ise, bu çekme donatısı daha akmadığı bir sırada, basınç bölgesindeki beton liflleri aniden ezilir ve kiriş aniden kırılır. Buna gevrek kırılma denir. Her bakımdan istenmeyen bir kırılma biçimidir.
kaynak: Prof. Dr. Adnan Kuyucular – Betonarme Yapılar Cilt 1
sunek ve gevrek kırılma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir